Mokslininkai tvirtina, kad Ozonas naikina koronavirusus.

Tame tarpe ir Covid 19.

 

Ozonas yra labai reaktyvios dujos, vienas stipriausių žinomų oksidantų. Ozono molekulė yra sudaryta iš 3 deguonies atomų. Dėl stiprių osidacinių savybių ozonas reaguoja su beveik viskuo, skildamas į deguonies molekulę ir labai reaktyvų deguonies atomą. Angliškai toks atomas dažnai vadinamas (ROS – reactive oxygen species), t.y. reaktyvi deguonies atmaina. Kalbant paprastai: atsiskyrusi tokia dalelė oksiduoja (sudegina) virusus, bakterijas, kitokias daleles.

2003 metais Kinijoje pasklido Sars viruso atmaina, kuri tada neišplito pasaulyje. Užbėgant už akių buvo atlikta eilė tyrimų ir nustatyta kad ozonas, labai efektyviai susitvarko su šio viruso naikinimu nuo paviršių, o ištirpintas vandenyje sunaikina virusą per kelias minutes.

Sars Cov 2 priklauso tai pačiai virusų grupei, ir genetiškai virusai sutampa beveik 90 %.
Tai mokslininkams leidžia teigti, kad ozonas yra mirtinas ir dabar plintančiai viruso atmainai (Sars Cov 2), tą patvirtina ir preliminarūs tyrimai.
Daugiau informacijos.

Moksliniai straipsniai:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01919512.2020.1795614

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30464-3/pdf

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGXD200401010.htm

https://scholar.google.lt/scholar?q=ozone+sars+cov+2&hl=lt&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7595067/